ในการเตรียมใช้กาพ่นสีสำหรับพ่นสีรถยนต์ คุณจะต้องรวบรวมจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นมาก่อนให้พร้อม รวมทั้งเตรียมพื้นผิวของรถอย่างเหมาะสมเพื่อให้การทำงานทำได้อย่างราบลื่น

โดยขั้นตอนทั่วไปที่ควรทำก่อนจะปฏิบัติงานจะมีดังนี้ครับ

– จัดเตรียมรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ คุณจะต้องเตรียมการใช้สี ทินเนอร์ กระดาษกาวและกระดาษ กระดาษทราย สีรองพื้น กาพ่นสีและเครื่องปั๊มลม ที่จะใช้งานให้พร้อมก่อน สำหรับการทำงานไม่จะไม่ติดขัดและอาจจะทำให้งานเสียได้เมื่อขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป

– ทำความสะอาดพื้นผิวของรถ ท่านควรทำความสะอาดพื้นผิวรถของตัวรถหรือพื้นที่ที่ต้องการทำงานให้สะอาดหมดจดเสียก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่น เศษผง หรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสีรถที่อาจจะเกิดปัญหาสีไม่ค่อยติด หรือเกิดการเปราะของชั้นสีได้ง่ายและไม่เรียบเนียนในการเก็บงานครั้งสุดท้าย

– ขัดผิวรถ ท่านอาจะใช้กระดาษทรายแบบละเอียดทำการขัดผิวรถให้หยาบ ซึ่งจะช่วยให้สีรถติดได้ดีขึ้น และทำให้ชั้นของสีมีความไม่หนาจนเกินไปและทำให้พื้นสีมีความเป็นธรรมชาติที่สุดและง่ายต่อการพ่นสีให้ติดทนมากยิ่งขึ้น

– มาสก์ปิดพื้นที่ ควรใช้กระดาษมาสก์และกระดาษปิดเพื่อป้องกันพื้นที่ของรถที่คุณไม่ต้องการทำสี เช่น หน้าต่าง ขอบประตู และที่จับประตู หรืออื่น ๆ ที่อาจจะเปื้อนละอองสีได้ และทำให้ทำงานได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

– ใช้ไพรเมอร์ เพื่อเคลือบผิวรถและสร้างฐานที่เรียบสำหรับพื้นผิวของสีที่ทำการพ่นลงไปเคลือบไว้

– เตรียมกาพ่นสี ให้ทำการเติมสีและทินเนอร์ลงไปในกาพ่นสีตามคำแนะนำและข้อบ่งใช้ของผู้ผลิต ทำการปรับแรงดันลมและการไหลของของไหลให้เป็นค่าที่แนะนำสำหรับประเภทของสีและกาพ่นสีที่คุณใช้อย่างเหมาะสมเสียก่อน

– ทดสอบฉีดสเปรย์ ทำการฉีดพ่นบริเวณที่ทำไว้เพื่อทดสอบเล็กๆ ของรถเพื่อตรวจสอบการไหล รูปแบบรอยพ่น และการครอบคลุมที่เหมาะสม ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นก่อนที่จะเริ่มพ่นทาสีจริง ๆ 

– เริ่มทำการพ่นสี ควรเริ่มพ่นสีจากจุดบนก่อนเช่นจากหลังคาและไล่ลงมาจากตัวรถโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบทางยาวและทางลาดกวาดเพื่อลงสี ทับซ้อนกันเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าไล่โค้ทเท่ากันและจะได้ความเป็นระนาบเดียวกันของสี

– ทำความสะอาด ให้ทำความสะอาดกาพ่นสีให้สะอาดมาที่สุดหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอุดตันของสีที่แห้งและรักษาประสิทธิภาพการทำงานให้ได้เหมือนใหม่อยู่เสมอและเก็บรักษา ให้อยู่ในที่ ๆ มีอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ร้อนและชื้นเกินไป

สิ่งสำคัญคือต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก แว่นตา และถุงมือเสมอในระหว่างกระบวนการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในการทำงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับ

ข้อควรระวังการใช้งาน

      ข้อควรระวังการใช้งาน ก็คือคำเตือนในการใช้งานที่มีความสำคัญหลายประการที่ควรทราบเมื่อใช้กาพ่นสีรถยนต์และพ่นสีรถยนต์ หรือในการทำงานอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและลดปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะมาจากละอองของสเปรย์ในขณะทำงาน


      คุณควรจะสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเสมอ เช่น หน้ากาก แว่นตา และถุงมือ เพื่อป้องกันตัวเองจากการสูดดมควันสีและจากการสัมผัสกับสารเคมี ทำงานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมและป้องกันการสะสมของควันสีที่เป็นอันตราย ระวังอันตรายจากไฟที่อาจเกิดขึ้นจากสีและทินเนอร์ที่ติดไฟได้ เก็บถังดับเพลิงไว้ใกล้ ๆ และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือใช้เปลวไฟขณะทาสี

      ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับกาพ่นสี รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับแรงดันอากาศ การไหลของของไหล และข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยทดสอบกาพ่นสีกับเศษโลหะหรือพื้นผิวอื่นๆ ก่อนเริ่มพ่นสีรถเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการไหล รูปแบบ และการเคลือบที่เหมาะสม ระมัดระวังในการจัดการและกำจัดสีและทินเนอร์ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหากกำจัดไม่ถูกวิธี ห้ามใช้กาพ่นสีในสภาพลมแรง เพราะอาจทำให้พ่นเกินและสีหลุดร่อนได้กันเด็กและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณขณะทาสีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการสัมผัสสารเคมีอันตราย เมื่อปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณใช้กาพ่นสีอย่างถูกต้องและปลอดภัยในขณะพ่นสีรถของคุณครับ

      นอกจากขนาดหัวฉีดและรูปแบบของหัวฉีดที่ต่างกันออกไปแล้ว กาพ่นสีรถยนต์ยังแตกต่างกันไปในแง่ของวิธีการส่งสีออกมาอีกด้วยกาพ่นสีบางรุ่นใช้ระบบป้อนกาลักน้ำ ซึ่งสีจะถูกดึงเข้าไปในกาพ่นสีผ่านท่อกาพ่นสีอื่นๆ ใช้ระบบป้อนแรงดัน ซึ่งสีจะถูกเก็บไว้ในถ้วยหรือภาชนะที่มีแรงดันเพื่อบังคับให้สีเข้าไปในกาพ่นสีประเภทของสีที่ใช้จะส่งผลต่อการเลือกพ่นสีด้วย สีบางประเภท เช่น ยูรีเทนหรือเบสโค้ท จำเป็นต้องใช้กาพ่นสีพ่นสีเฉพาะเพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

      เมื่อใช้กาพ่นสีรถยนต์ สิ่งสำคัญคือต้องปรับการตั้งค่าให้ตรงกับประเภทของสีและพื้นผิวที่พ่น ซึ่งรวมถึงการปรับแรงดันอากาศ การไหลของของไหลหรือสี เคมีต่าง ๆ  และรูปแบบของหัวฉีด ตลอดจนการรักษาระยะห่างของกาพ่นสีจากพื้นผิวโดยรวมแล้ว กาพ่นสีรถยนต์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการพ่นสีบนพื้นผิวรถ แต่ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนอย่างถูกต้อง เมื่อใช้อย่างถูกต้อง กาพ่นสีรถยนต์จะสามารถสร้างงานสีที่ราบรื่นและสม่ำเสมอโดยมีการพ่นสีมากเกินไปและสิ้นเปลืองน้อยที่สุดนั่นเองครับ

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

ต้องการบริการผสมสี สั่งผลิตภัณฑ์สีพ่น หรือ ปรึกษาสอบถาม ติดต่อได้ที่ 
Tel : 0888966156027333588-9
LINE ID : n.happylandpaint
Email : n.happylandpaint@gmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม NHP สีพ่นสีผสมครบวงจรThe Code Color for designer