——–การรับรู้ต่อสีของมนุษย์ เกิดจากการมองเห็นโดยใช้ “ดวงตา” ซึ่งเป็นอวัยวะรับสัมผัสครับ

โดยดวงตาของเราจะตอบสนองต่อแสงสีต่างๆ โดยเฉพาะแสงสว่างจากดวงอาทิตย์หรือแสงจากดวงไฟ ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ซึ่งจะเริ่มจากแสงที่สะท้อนจากวัตถุผ่านเข้านัยน์ตา ความเข้มของแสงสว่าง มีผลต่อ การเห็นสี และความคมชัดของวัตถุ

หากความเข้มของแสงสว่างปรกติจะทำให้มองเห็นวัตถุชัดเจน แต่หากความเข้มของแสงสว่างมีน้อย หรือ มืด จะทำให้มองเห็นวัตถุไม่ชัดเจน หรือพร่ามัว

นักวิทยาศาสตร์ได้เคยทำการศึกษาเกี่ยวกับความไวในการรับรู้ต่อสีต่างๆของมนุษย์มาแล้วครับ ซึ่งก็ปรากฏว่าประสาทสัมผัสของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้น ค่อนข้างไวต่อการรับรู้ สีแดง สีเขียว และสีม่วง มากกว่าสีอื่นๆ

ส่วนการรับรู้ของเด็กเกี่ยวกับสีนั้น เด็กส่วนใหญ่จะชอบภาพที่มีสีสะอาดสดใส มากกว่า ภาพขาวดำ ชอบภาพหลายๆสีมากกว่าสีเดียว และชอบภาพที่เป็น กลุ่มสีร้อนมากกว่าสีเย็นครับ

ทั้งนี้ทั้งนั้น ดวงตาของคนปกติจะสามารถแยกแยะสีต่างๆได้ถูกต้อง แต่หากมองเห็นสีนั้นๆเป็นสีอื่นที่ผิดเพี้ยนไป นั่นจะถูกเรียกว่าอาการ ตาบอดสี ครับ——–เช่นว่า เห็นวัตถุสีแดงเป็นสีอื่นที่มิใช่สีแดง ในกรณีนั้นก็จะกล่าวได้ว่าเป็นอาการ ตาบอดสีแดง หากเห็นสีน้ำเงินผิดเพี้ยน แสดงว่าตาบอดสีน้ำเงิน

อาการตาบอดสีเป็นความบกพร่องทางการมองเห็นอย่างหนึ่ง ซึ่งบุคคลใดที่ตาบอดสีก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานบางประเภทได้ เช่น งานศิลปะ งานออกแบบ การขับรถ ขับเครื่องบิน งานด้านวิทยาศาสตร์ครับ

หน้าที่ของสี

[สี] มีคุณประโยชน์ต่อโลกมากครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแยกแยะสิ่งต่างๆบนโลก การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และความคิดของมนุษย์ การเสริมสร้างจินตนาการ——โดยที่สีต่างๆจะมีแบ่งประเภทคร่าวๆดังต่อไปนี้

1. สีที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเป็นไปของสิ่งที่มีอยู่บนโลก ซึ่งสีจะเป็นตัวบ่งบอก สิ่งต่างๆ ได้แก่

 • ความเปลี่ยนแปลง หรือวิวัฒนาการของธรรมชาติ หรือวัตถุธาตุ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป สีอาจกลายสภาพจากสีหนึ่งไปเป็นอีกสีหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนสีของใบไม้
 • ความแตกต่างของชนิด หรือประเภทของวัตถุธาตุ ได้แก่ สีของอัญมณี เช่น แร่ไพลินมีสีน้ำเงิน แร่มรกตมีสีเขียว แร่ทับทิมมีสีแดง เป็นต้น
 • แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ สีผิวของมนุษย์ที่ต่างกัน เช่น คนยุโรปผิวขาว คนเอเซียผิวเหลือง และคนอาฟริกันผิวดำ ดอกไม้ หรือแมลงมีสีหลากสี ขึ้นอยู่กับชนิดและเผ่าพันธุ์ของมัน

2. สีในงานศิลปะ ทำหน้าที่ เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้งานศิลปะชิ้นนั้นมีคุณค่าทางสุนทรียะ หน้าที่หลักของสีในงานศิลปะ คือ

  • ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง
  • ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวด้วยการนำสายตาของผู้ดูบริเวณที่สีตัดกันจะดึงดูดความสนใจ
  • ให้ความเป็นมิติแก่รูปทรง และภาพด้วยน้ำหนักของสีที่ต่างกัน
  • ให้อารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยตัวมันเอง

  3. ในด้านกายภาพ สีมักนำมาใช้เพื่อส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น สีดำจะดูดความร้อนได้มากกว่าสีขาว และด้านความปลอดภัย หรือไม่ก็สีที่สว่างจะช่วยในเรื่องความปลอดภัยได้ดีกว่าสีมืดครับ

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  ต้องการบริการผสมสี สั่งผลิตภัณฑ์สีพ่น หรือ ปรึกษาสอบถาม ติดต่อได้ที่ 
  Tel : 0888966156027333588-9
  LINE ID : n.happylandpaint
  Email : n.happylandpaint@gmail.com

  ข้อมูลเพิ่มเติม NHP สีพ่นสีผสมครบวงจรThe Code Color for designer


  www.nhappylandpaint.com

  “น.แฮปปี้เเลนด์ เพ้นท์ สีสั่งได้”